Nazwa usługi: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawca zainteresowany ustaleniem numeru porządkowego budynku
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
   
Opłaty: Brak opłaty
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1020